دستور العمل ها

دستور العمل ها
عنوان نمايش
نقشه های اجرایی پیوست آئین نامه ۲۸۰۰ نمايش
دوره‌هاي ارتقا پايه ۳به۲ صلاحيت اجرا نمايش
دوره‌هاي ارتقا پايه ۲به۱ صلاحيت اجرا نمايش
ابلاغيه تعداد دوره‌هاي ارتقا پايه‌ صلاحيت اجرا نمايش
كار‌اموزي صلاحيت-اجرا نمايش
تفاهم‌نامه طراحي و نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي نمايش
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته تاسیسات برقی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته تاسیسات مکانیکی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته نقشه برداری نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته معماری نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته شهرسازی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی رشته عمران نمايش
عناوین دوره هاي آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی نظارت در شهرهاي كمتر از پنجاه هزار نفر نمايش
بخشنامه حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردان‌هاي فني در بخش نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته تاسیسات برقی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته نقشه برداری نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته معماری نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته شهرسازی نمايش
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته عمران نمايش
عناوین دوره هاي آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان نمايش
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی نمايش
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان نمايش
فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز معتبر آموزشی نمايش
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان نمايش