پاسخ به سوالات رايج درخصوص آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربي

ضمن تاكيد موكد به داوطلبان محترم آزمون‌هاي ورود به حرفه مبني بر مطالعه دقيق مفاد دفترچه‌ راهنما و دستورالعمل‌هاي اجرايي «ثبت‌نام»، «شركت در جلسه» و« اعلام نتايج آزمون‌ها» كه براي هر آزمون تنظيم و همزمان با مراحل مختلف آزمون در سامانه ثبت‌نام درج مي‌گردد، اشعار مي‌دارد پاسخ عموم سوالات داوطلبان محترم در اين دستورالعمل‌ها منظور شده است، علي‌ايحال جهت اطلاع بيشتر داوطلبان پاسخ برخي سوالات رايج درخصوص آزمون‌ها در بخش زير ارائه مي‌گردد:

۱- چگونگي شركت در آزمون‌ها و مراحل اخذ پروانه اشتغال به كار

۲- زمان برگزاري آزمون‌ها

۳– زمان اعلام نتايج آزمون‌ها