برگزاري جلسه هم‌انديشي نظارت عاليه

برگزاري جلسه هم‌انديشي نظارت عاليه

در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص نظارت عالیه بر ساخت و سازها در سطح کشور، روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ آذر۹۳ رأس ساعت ۱۶ جلسه هم اندیشی پیرامون نظارت عالیه بر ساختمانها و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز در محل دفتر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم مسکن وساختمان و مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید تنی چند از مدیران کل حوزه ستادی باتفاق نمایندگانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیران کل راه و شهرسازی استانها، شهرداری تهران، جامعه مهندسان مشاور، انجمن صنفی شرکت‌های کنترل و بازرسی ساختمان و صاحب‌نظران این بخش شرکت داشتند. در ابتدا جناب آقای دکتر مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر ضرورتهای نظارت عالیه بر ساخت و سازها و چگونگی کنترل و بازرسی ساختمان‌ها تاکید و مواردی را هم درخصوص راهکارهای اجرائی این موضوع خاطرنشان ساختند سپس آقای دکتر هوائی مدیرکل مقررات ملی ساختمان نیز ضمن بیان ضرورتهای نظارت عالیه بر ساختمانها گزارشی از روند فعالیت‌های انجام شده در این خصوص ارائه و گزارشی نیز از عملکرد دفتر مقررات ملی ساختمان در زمینه روند نظارت عالیه از ابتدا تا سال جاری ارائه گردید. عمده ترین موارد مطرح شده در این خصوص چگونگی جذب اعتبارات نظارت عالیه و تشریح روند تغییرات میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در چند سال گذشته بود. سپس هر یک از حاضرین ضمن بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون چگونگی اجرائی کردن این موضوع، نحوه تامین منابع، گردشکار نظارت عالیه و چگونگی ادامه کار بیان نمودند. ‌

دفترمقررات ملّی ساختمان