گزارش برگزاری آزمون رشته معماری (طراحی) مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱

گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری (طراحی) مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱

آزمون های ورود به حرفه مهندسان در رشته معماری (طراحی) در روز پنجشنبه مورخ ۲۳ تیرماه سالجاری از ساعت ۸ صبح به مدت ۷ ساعت به روال دوره های گذشته به طور همزمان و هماهنگ در ۱۲۱ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار گردید.

در این آزمون در کل کشور حدود ۲۵۰۰۰ نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۸ درصد را آقایان و ۵۲ درصد را خانم ها تشکیل می دهند. ضمنا آزمون های سایر رشته های مهندسی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۶ الغایت ۱۸ شهریور ماه سالجاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.