نکات مهم برای آزمون رشته معماری(طراحی) – ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱

از آنجا که در بازبینی برگه‌های طراحی معماری مشاهده می‌شود که علیرغم تاکیدات صورت مساله و تشریح خواسته‌ها، همچنان بسیاری از داوطلبان به نکات و خواسته‌های اصلی توجه نکرده و بیشتر زمان خود را به موضوعات غیرضروری معطوف می‌کنند و در نتیجه با از دست دادن زمان مفید، موفق به ارائه مناسب طرح نمی‌شوند لذا دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان با هدف راهنمایی هر چه بیشتر آن دسته از داوطلبان که از توانمندی‌های بالقوه در طراحی معماری برخوردارند رعایت موارد زیر را تاکید می‌نماید:

  1. توجه دقیق به صورت مساله و خواسته‌های مطرح شده در صفحه اول دفترچه و برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق آن‌ها در چارچوب محدوده طراحی به نحوی که زمان مناسب برای طراحی و ترسیم را از دست ندهند.
  2. رعايت ضوابط و نکات فنی ذكر شده در مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مباحث ۳، ۴ و ۱۵
  3. داشتن درك كلي از سيستم تاسيساتي پيشنهادي و تامين نيازهاي آن (از قبيل داكت‌ها و رايزرها)
  4. داشتن درک کلی از سیستم سازه‌ای پیشنهادی و تامین نیازهای آن (از قبیل محل قرارگیری ستون‌ها و ابعاد آن‌ها، ضخامت سقف و سایر موارد)
  5. رعایت نكات مهم در طراحی اجزای طرح از جمله:

۵-۱- ورودي: محل ورود به محدوده مالكيت و تعداد اين ورودي‌ها، عرض و ارتفاع ورودي (بستگي به اينكه ورودي كاربران يا خودرو باشد)، تامین حداقل فضاي مناسب در ورودي واحدهاي مسكوني و ورودي اصلي ساختمان، دسترسي مناسب براي كم‌توان‌هاي جسمي نكاتي هستند که انطباق آنها با الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت تعيين‌كننده است.

۵-۲- توقفگاه‌ها: شيب و عرض مناسب شيبراهه‌ها براي تردد خودرو، اطمينان از سرگير نبودن در طول مسير شيبراهه، شعاع و فضاي چرخش مناسب خودرو، تراز محوطه يا معبر و تراز طبقات مخصوصاً زيرزمين و همكف بسيار مهم و تعيين‌كننده است. زیرا اگر امكان ورود به فضاي توقفگاه و حركت خودرو در توقفگاه صحيح نباشد، امكان تامين تعداد مناسب توقفگاه‌ها نیز مقدور نخواهد بود و حتي اگر پلان‌هاي طبقات ساختمان هم بي‌نقص باشد، اين ساختمان امکان دریافت مجوز ساخت را نخواهد داشت. همچنین بدون قرارگيري صحيح توقفگاه‌ها امكان مشخص‌كردن نظام سازه‌اي و محل ارتباطات عمودی (پله و آسانسور) امكان‌پذير نيست و طراحي فضاهاي طبقات تحت تاثیر مستقیم از محل ارتباطات عمودي و نظام سازه‌اي مي‌باشد.

۵-۳- مقررات اختصاصی تصرف‌ها: در مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان مقررات اختصاصي تصرف‌ها بيان شده است و رعايت اين نكات الزامي است. همچنین رعایت نكات مهمی از جمله عمق نورگيري فضاهاي اقامتي، اشراف و ابعاد حداقل نورگيرهاي مستقل و مشترك بين دو يا چند واحد و تامين تهويه و نور مناسب الزامي است و باید حداقل‌های مشخص‌شده در مقررات ملي ساختمان در آن‌ها رعایت شود.

 

 

۵-۴- سایر نكات درخواستي: از آنجایيكه در مقررات ملّي ساختمان حداقل‌هاي كمّي مطرح شده‌اند جا دارد علاوه بر آن‌ها چنانچه چند نكته كيفي دیگر در صورت مساله مطرح شده، حتماً آن نكات نیز رعايت شوند. که از جمله می‌توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

۵-۴-۱- حداقل ابعاد برخی از فضاهاي اقامتي همچون اتاق‌خواب يا نشيمن (حتي اگر كمي بيشتر از آنچه به‌عنوان حداقل در مقررات ملي ساختمان ذكر شده است) در مورد ترازها، مخصوصاً ترازهاي ورودي به ساختمان يا به‌عنوان مثال تراز پيلوتي نيز در صورت درخواست مشخص در دستور نقشه، رعايت آن الزامي است و در تائيد طرح تاثيرگذار است.

۵-۴-۲- رعايت حداقل ابعاد آسانسور و حداقل فضاي مورد نياز جلوي آسانسور

۵-۴-۳- نظام سازه‌اي منطقي و قابل اجرا

۵-۴-۴- شيب‌بندي صحيح بام (مستوي يا شيب‌دار)

۵-۴-۵- تراز پاگردها و تعداد پله‌ها

۵-۴-۶- پرهيز از طراحی فضاهاي نامتناسب و غيرقابل استفاده حتي اگر حداقل عرض مشخص شده براي آن فضا رعايت شده باشد.

 

تذکر: هر چند دقت در چگونگی ترسيم و اندازه‌گذاري و مشخص‌كردن ترازها حائز اهميت است ولي اگر نكات كلي فوق رعايت شده باشد حتي به منظور استفاده حداکثری از زمان، ترسيم با دست آزاد نيز مي‌تواند براي ارائه طرح كافي باشد.

 

با آرزوی موفقیت

دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان