اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون ورود به حرفه رشته معماری (طراحی) مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ می رساند:

داوطلبان گرامی برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون می توانند از ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۲۰-۰۴-۱۴۰۱ لغایت ۲۲-۰۴-۱۴۰۱ به سامانه ثبت نام آزمون ها به نشانی www.inbr.ir یا

سایت شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی :  http://www.sanjeshserv.ir مراجعه و کارت خود را دریافت نمایند.