اطلاعیه تکمیلی اعلام نتایج قطعی آزمون های ورود به حرفه مرداد ۱۴۰۰

پیرو اطلاع رسانی قبلی مبنی بر اعلام نتایج آزمون در تاریخ ۲۳ آذر، با توجه به بررسی های چند مرحله ای که در جهت اطمینان بیشتر به عمل آمده، ضمن پوزش از داوطلبان محترم به آگاهی می رساند نتایج نهایی حداکثر تا روز شنبه ۲۷ آذر منتشر خواهد شد.