«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی، پروانه اصلانی را که پیش از این به عنوان سرپرست دفتر اقتصاد مسکن بود به سمت مدیرکلی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: سرکارخانم پروانه اصلانی، با توجه به پیشنهاد معاون مسکن و ساختمان و نظر به تعهد و تخصص سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن» وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید.

در ادامه آمده است: علاوه بر وظایف مصرع در دفتر اقتصاد مسکن، ماموریت‌های زیر به طور ویژه موردانتظار است:

– تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه زمین و مسکن مطابق با تکالیف قانونی و اسناد فرادست.

– تدوین و عملیاتی کردن نظام جامع سنجش و تعادل بخشی بازار مسکن.

– بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مسکن.

– کارآمدسازی و تنوع بخشی به نظام تامین مالی در بخش مسکن.

– تدوین برنامه عملیاتی طرح‌های تولید و عرضه مسکن.

– برنامه‌ریزی و پیگیری برای تکمیل، ساماندهی و ارتقای کیفی برنامه مسکن مهر.

– راهبری طرح‌های مطالعاتی و علمی در حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان حوزه مسکن.

در پایان این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ایفای وظایف و مسئولیت‌های محول شده موفق و موید باشید.