تجهیز و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی پیگیری می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل پیشین و سرپرست جدید دفتر اقتصاد مسکن، ضمن قدردانی از اعتماد به یک خانم در سمت سرپرستی دفتر اقتصاد مسکن، گفت: موضوع تجهیز و تشویق تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن که سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است به جدیت در دوره جدید نیز دنبال می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جای خالی برخی از موضوعات کلیدی و راه حل های بنیادین در سیاستگذاری مسکن خالی است، از تلاش‌های عباس فرهادیه در طول دوران مسئولیت وی تشکر کرد و گفت: از آقای فرهادیه بسیار آموختم و اطمینان‌ خاطر دارم که هرجا باشند، منشا اثرات فراوان خواهند بود.

وی در پایان از معاون امور مسکن و ساختمان و همچنین تمامی کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن درخواست کرد تا وی را در تحقق اهداف کلان وزارت راه و شهرسازی یاری‌ کنند.

گفتنی است: پروانه اصلانی روز گذشته با حکم محمد اسلامی به سمت سرپرستی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.