مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفاتر توسعه مهندسی ساختمان و اقتصاد مسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفاتر توسعه مهندسی ساختمان و سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و سرپرستان این دفاتر با حضور محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزیر، معاونان و کارشناسان معرفی شدند.

محمود‌زاده معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که استعفای آقایان عباس فرهادیه و منصور نویریان مدیران کل دفاتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن و همچنین توسعه مهندسی ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی پذیرفته شد، از خدمات آنان قدردانی کرد.

همچنین در این جلسه، معاون وزیر راه و شهرسازی احکام وزیر را به سرپرستان دو دفتر اقتصاد مسکن و توسعه مهندسی ساختمان تحویل و برای برای خانم پروانه اصلانی و حامد مانی‌فر آرزوی در انجام وظایف ارزوی موفقیت کرد.

گفتنی است: روز گذشته(هشتم مهرماه ۹۸) مهندس محمد اسلامی در احکامی پروانه اصلانی را به سمت سرپرستی دفتر اقتصاد مسکن و حامد مانی‌فر را به عنوان سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان منصوب کرد و تا انتخاب مدیران کل، سرپرستی دو دفتر حوزه معاونت مسکن و ساختمان را برعهده آنان است.