مظاهریان تاکید کرد: شفافیت، آزادی عمل معمار و حق انتخاب کارفرما حاصل رقابت سالم است

حامد مظاهریان، رئیس دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مراسم اختتامیه « نحستین دوسالانه مسابقات معماری و شهرسازی» ضمن اشاره به این‌که تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی با شروع دولت یازدهم بوده، گفت: با توجه به خواست و پیگیری اهالی حرفه، ایجاد دبیرخانه دائمی را به آقای دکترآخوندی پیشنهاد دادم که ایشان نیز با توجه به توجهی که به معماری دارند استقبال کردند و به دستور ایشان دبیرخانه دائمی در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شروع به کار کرد و در طی این مدت سعی شده که انتظارات اهل حرفه برآورده شود.
مظاهریان با تاکید بر این‌که هدف دبیرخانه کاهش دخالت دولت بوده، اظهار کرد: دولت نباید مداخله بلاوجه داشته باشد و فقط باید بر امور نظارت کند. در حقیقت کار اصلی باید بر عهده اهل حرفه باشد و شاید در کوتاه مدت درست باشد اما دردرازمدت دولت باید کنار برود و نقش ناظر را داشته باشد و در حقیقت سنگ را از جلو پا حرفه بردارد.
به گفته رئیس دبیرخانه مسابقات معماری و شهرسازی ایران، انتظارات خیلی بالا بوده و این اصلاح همیشه رویای ما بوده برای رسیدن به کمال‌جویی. آیده‌آل‌ها خیلی بالا و گاهی دست نیافتنی بوده اما همین آرمان‌گرایی انگیزه حرکت می‌شود.
مظاهریان با اشاه به این‌که در مسابقات معماری و شهرسازی سعی شده واقع‌گرایی رعایت شود، تصریح کرد: معماری بازتاب جامعه بوده؛ علی‌رغم مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و بخشی از این مشکلات ریشه‌های عمیق دارند و با یکی دو حرکت قابل اصلاح نیست اما باید از یک جایی این اصلاحات و اجرا ایده‌آل‌ها شرع می‌شد.
این مسابقات به نوعی ادامه آموزش دانشگاه هستند؛ میدان آزادای و سردردانشگاه تهران سمبل خلاقیت دانشجویان جوانی است که توانستند آرزوهای خود را به رقابت بگذارند و پیروز شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعتقاد به این‌که خلاقیت و رقابت، شفافیت را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در مسابقات معماری، معمار آزادی عمل دارد، کارفرما هم می‌تواند انتخاب درست داشته باشد. از سوی دیگر با حضور کارفرما خوب می‌توان گفت که پیروزی حاصل شده. کارفرماهای بزرگ به این مسابقات توجه زیادی دارند، چرا که از این طریق می‌توانند طرح مناسب و حرفه‌ای را انتخاب کنند.
رئیس دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی نقش فرهنگستان هنر در شکل‌گیری این مسابقات را بسیار مهم دانست و گفت: با تلاش فرهنگستان هنر آیین نامه برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی تدوین شد و پس از آن مصوبه شورای عالی انقلاب را گرفت. البته نقدهایی همانند امکان ورود جوان‌ترها به عرصه مسابقات وجود دارد. نقش دبیرخانه ترویجی بوده و تلاش می‌کند که کارفرما را به این سمت سوق دهد و استعدادهای جوان هم اجازه حضور داشته باشند.
به گفته حامد مظاهریان، در سال اول حدود ۵۲ درصد، در سال ۹۶حدود ۷۵ درصد و در سال ۹۷، ۹۰ درصد طرح‌ها در دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی ایران به ثبت رسید.