درگفت و گو با بیطرف مطرح شد: ضرورت برگزاري مسابقه ساختمان وزارت نفت

در دي ماه سال ۱۳۹۵ مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران با توجه به دريافت عدم پاسخگويي ساختمان وزارت نفت (كه از بناهاي شاخص دوره معاصر ايران محسوب مي شود) به نيازهاي كنوني اين سازمان تصميم خود را مبني بر جايگزيني بنايي با اين ساختمان و انتخاب طرح از طريق فرآيند مسابقه به شركت ملي نفت ايران اعلام و در خرداد ۱۳۹۶ اين موضوع در شركت ملي نفت ايران تصويب گرديد. پس از منعكس گرديدن اين ضرورت به دبيرخانه دائمي، بعد از رايزني ها و جلسات متعدد اهالي حرفه و دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي ايران با مسئولان ذيربط، بر اهميت حفظ بناي موجود تاكيد گرديد و مقرر شد كه موضوع اين مسابقه در زميني روبروي اين بنا (ضلع شمال شرقي تقاطع خيابان حافظ و طالقاني) تعريف گردد.
سپس اين مسابقه كه بصورت دعوتي طراحي گرديد در دبيرخانه دائمي، ثبت و فرآيند برگزاري آن تحت نظارت اين نهاد واقع شد. در نهايت در تاريخ فرورين ماه ۱۳۹۷ طرح هاي دريافتي مورد قضاوت داوران قرار گرفت و نتايج اعلام گرديد.
منتخبين :
نفر اول : مهندسان مشاور باوند
نفر دوم : مهندسين مشاور شارستان
نفر سوم : مهندسين مشاور عمارت خورشيد
داوران اصلي: دكتر محمدرضا حافظي – مهندس فرامرز شريفي – رضا دانشمير – فرهاد احمدي – كامران افشارنادري
داوران جانشين : دكتر بهروز بيات سرمدي – مهندس فريدون صمدي
برگزار كننده : دفتر مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز شركت ملي نفت ايران به نمايندگي جناب آقاي مهندس احمد شفاعت
مدير مسابقه : مهندس فريبا مير محمد صادقي
مهندس حبیب اله بیطرف، معاون محترم وزير نفت در امور مهندسي پژوهشي و فناوري در گفت و گو با خبرنگار دبيرخانه دائمي، از ضرورت برگزاري مسابقه ساختمان وزارت نفت و اهميت بازبيني ضوابط مرتبط با مسابقات سخن گفت.

ضرورت تعریف این پروژه برای وزارت نفت چه بوده است؟
با توجه به قدمت بالاي ساختمان‌هاي ستادي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران و به دليل مخاطره‌آميز بودن بهره‌برداري ساختمانهای مرکزی قدیم و جدید نفت در برابر زلزله به گواه مطالعات صورت پذيرفته توسط مراجع تخصصي و همچنين بر اساس مصوبه هيأت محترم دولت به شماره ۲۴۴۱۹۰/۴۸۸۵۵ مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص صدور مجوز جهت احداث ساختمان متمركز از محل فروش اموال غيرمنقول و ساختمانهاي شركتهاي تابعه، شرکت ملی نفت ایران بر آن شد تا نسبت به تخريب ساختمان‌هاي موجود و احداث ساختمان جديد وزارت نفت در محل پاركينگ شيراز اقدام نمايد.
تعریف اولیه از این پروژه از سوی شما به عنوان کارفرما در وزارت نفت چه مواردی بوده است؟
با توجه به حساسیتهای کارفرما، پروژه به صورتی تعریف شد که اهداف ذیل محقق گردد:
۱- هماهنگ با جایگاه ملي و بين‌المللي وزارت نفت ( معرف جایگاه برجسته وزارت نفت در مجموعه دولت و رقابت با ساختمان-های همتراز در کشورهای عضو OPEC)
۲- الگوی نوآوری در طراحی و ساخت برای ساختمان‌های ستادی مشابه
۳- پیشروتر از ساختمان‌هاي مشابه دیگر
۴- مؤید هویت سرزمینی و نماد صنعت نفت ایران
۵- سبز در طراحی، اجرا و بهره‌برداری و تطابق با استانداردهای بین المللی در صرفه جویی انرژی، کاهش اثرات زیست محیطی و هزینه ساخت و بازدهی
۶- هوشمند و بهره مند ازآخرین فناوری‌هایICT در ساختمان‌های اداری
۷- پایدار و قابل بهره‌برداری در شرایط بحرانی به ویژه زلزله
۸- دارای آخرین دستاوردهاي طراحی و ساخت در سیستم سازه ای
۹- طراحی تکنولوژی ساخت برای انجام عمليات ساخت در مدت ۲ سال
۱۰- پیش بینی الحاق ساختمانهای ضلع جنوبی سایت مسابقه به زمین پروژه
چرا به جای انتخاب طراح از طریق مناقصه از روش برگزاری مسابقه استفاده کردید؟
به دلیل فراهم نمودن بستر رقابتی برای استفاده از استعدادها و ظرفیتهای موجودجامعه معماری و همچنین بهره گیری از ایده های طراحان برتر و جوانی که درصورت برگزاری مناقصه، کمتر فرصت بروز خلاقیتها و توانایی های خود را پیدا می کردند.
شما نقش و جایگاه دبیرخانهدائمیمسابقاتمعماریوشهرسازی برای برگزاری این مسابقه را چگونه ارزیابی می کنید؟
ثبت مسابقه مذکور در این دبیرخانه موجب استناد و ضابطه مندی در تمامی مراحل برگزاری مسابقه و اعتباربخشی به آن گردید. همچنین دبیرخانه در عین ارائه بی دریغ تجربیات پیشین خود در زمینه برگزاری مسابقات معماری، با ارائه راهکارهای مناسب از بروز اختلافات احتمالی بین کارفرما و شرکت کنندگان در مسابقه پیشگیری نمود. علاوه بر آن از طریق کانالهای اطلاع رسانی خود نسبت به پوشش اخبار مربوط به مسابقه و نمایشگاه آن، همکاری بسيار خوبي با برگزاركنندگان مسابقه داشتند.
آیا از نتیجه مسابقه رضایت دارید؟
بله. با توجه به مقررات حاکم بر پروژه های دولتی می توان گفت اهداف مسابقه از نظر زمانی و هزینه¬ای، به طور نسبی محقق شده و بازخوردهای دریافتی از مقامات عالی وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران حاکی از رضایت¬بخش بودن نتایج مسابقه بوده است.
پیشنهاد شما برای بهترشدن برگزاری چنین مسابقاتی چیست؟
برای بهتر برگزارشدن مسابقات معماری می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
۱- بازبيني آیین‌نامه‌های موجود در زمينه برگزاري مسابقات طراحي و تدوین یک سند بالادستی جامع برای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی
۲- بازنگری و به روز رسانی نشریه ۲۴۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستا آیین نامه های مشابه در کشورهای دیگر و ايجاد الزاماتومشوق هاي لازم براي سازمانها و نهادهای دولتی در برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی
۳- تعریف ساز و کاردقیق انتخاب مشاور به روش مسابقه دعوتی
۴- تعریف ساز و کار حضور شرکت‌های خارجي و بین‌المللی يا شرکت‌ها با شريك خارجي درمسابقات معماری و شهرسازی
۵- جایگاه دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در قانون به صراحت ذکر گردد و شرح وظایف، مسؤولیتها و حدود وظایف و اختیارات دبيرخانه به صورت کاملا واضح و شفاف تبين گردد.
۶- با توجه به محدودیت های شرکتهای دولتی در انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی، برگزاری مسابقه در این شرکتها محدود به حضور شرکتهای حقوقی و دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می باشد، که این امر موجب از دست رفتن فرصت حضور معماران جوان و مستقل در این گونه مسابقات می گردد که لازم است ساز و کاری برای حضور قانونی این بخش از جامعه حرفه ای در مسابقات نيز درنظر گرفته شود.