همایش استارت آپ های مهندسی ساختمان برگزارشد

همایش استارت آپ های مهندسی ساختمان روز دوشنبه مورخ ۲۹مردادماه ۱۳۹۷در پژوهشگاه انرژی دانشگاه شریف برگزارشد.
در ابتدای این همایش نرگس رزبان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نقش استارت آپ ها در بخش مسکن پرداخت.
وی که گزارشی را با عنوان بخش مسکن، چالشها و ایده های استارت آپ ارائه کرد هدف این ارائه را تصویری از شاخص های بخش مسکن و چشم انداز آتی آن به منظور ارتقای سطح معلومات و اطلاعات شرکت های استارت آپی در حوزه مسکن و یا پژوهشگران و افراد صاحب اندیشه در راستای ایده پردازی در این بخش دانست.
لازم به توضیح است که لازمه ورود شرکت های استارت آپی و خلق ایده های نو در یک صنعت و یا زیر شاخه های صنعتی، شناخت دقیق حوزه فعالیت در گام اول و اطلاع از چالش ها و مشکلات حوزه مورد اقدام است. لذا در بخش دوم این ارائه تلاش شد تا چالش ها و مشکلات حوزه مسکن و ساختمان مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از ایده های اجتماعی استارت آپی ارائه شود.
بنابراین برای شرکت های استارت آپی این فرصت فراهم خواهد شد تا با تفکر پیرامون چالش ها و دلایل آن و یا اثرات رفع آن در حوزه مسکن به خلق طرحها و ایده های نو در این بخش پرداخته و در رفع مشکلات این حوزه ایفای نقش نمایند.
در بخش دوم ارائه، مهدیه خسته فر به معرفی و ویژگی های استارت آپ های جهانی موفق در بخش مسکن پرداخت معرفی استارت هایی چون؛ homie،HouseCanary،Flip،Eave