نخستین جلسه ستاد برگزاری هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

اولین جلسه ستاد برگزاری هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹برگزار شد.
در ابتدای این جلسه علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن ارائه طرح و برنامه اولیه پیشنهادی برای برگزاری هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران گفت: طرح اولیه تهیه شده برای این همایش ارائه می شود تا در این جلسه موارد پیشنهادی مورد گفت و گو و رایزنی قرار گیرد و با همفکری بتوانیم موارد پیشنبینی شده را تکمیل کنیم.
وی در ادامه با یادآوری زمان این همایش در تاریخ ۷و۸ مهرماه سال جاری مقارن با روز اسکان بشر اظهار داشت: مکان برگزاری همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران مانند سال گذشته در مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی خواهد بود و از اعضاء ستاد برگزاری می خواهیم که تا روز دوشنبه هفته آینده پیشنهادات خود را در راستای بهتر برگزاری این همایش ارائه دهند.
چگنی در ادامه بر جلب مشارکت بیشتراساتید و کارشناسان این حوزه تاکید کرد و افزود: برای ما پربار شدن محتوای همایش دارای اهمیت ویژه ای است و امیدواریم با توجه به اینکه همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران از قدیمی ترین همایش های وزارت راه و شهرسازی است امسال نیز با کمک دوستان محتوای ارزشمندی در این همایش ارائه شود.
همچنین در این جلسه پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ضمن تاکید بر مشارکت حداکثری صاحب نظران در این حوزه گفت: از ایده و نظرات تمام اساتید و کارشناسان حوزه مسکن که ما را در جهت مطلوب کردن این همایش یاری می رسانند استقبال می کنیم.
در ادامه جلسه اعضا حاضر به ارائه نظرات و نقاط قوت و ضعف برنامه همایش سال گذشته و پیش رو پرداختند.