نگاهی به کنفرانس بین المللی منظر خاورمیانه

کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه (MELAC2018)در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل وزرات راه و شهرسازی برگزار شدد.
این رویداد بین‌المللی حاصل همکاری مشترک منطقه‌ی خاورمیانه‌یفدراسیون بین‌المللی معماران منظر(IFLA ME) و انجمن متخصصان فضای‌سبز و منظر ایران (ISLAP) بود و متخصصانی از بیش از دوازده کشور جهان با ارائه‌ی مقاله و سخنرانی در برگزاریآن مشارکت داشتند.
کنفرانس فوق با موضوع کلی منظر در گذار برگزار شد و محورهای کنفرانس با دو رویکرد کلی زیر مرتبط‌ بودند:
• شناخت تغییرات مناظر.
• جستجوی راه‌کارهای نو برای پاسخ به این تغییرات.
کنفرانس منظر در گذار با اجرای مراسم افتتاحیه در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت و با پیغام ویدئویی دکتر کاترین مور رئیس فدراسیون بین‌المللی معماران منظر وسخنرانی مهندس محمد مطلبی، رئیس منطقه‌ی خاورمیانه‌ی این فدراسیون، به شکل رسمی آغاز شد. پس از آن دکتر حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، و دکتر سیامک مقدم، رئیس دفتر تهران برنامه‌ی اسکان ملل متحد (UN HABITAT)،سخنرانی داشتند. همچنین مهندس آرمین پرهیزی راد مدیر اجرایی انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران و دکتر نسیم صحرایی نژاد نایب رئیس این انجمن نیز سخنرانان بعدی مراسم افتتاحیه بودند.
پس از مراسم افتتاحیه سخنرانان کلیدی و نویسندگان مقالات برتر به ارائه‎ی مطالب خود پرداختند. پس از پایان سخنرانی‌های روز اول و از ساعت ۱۴ دو نشست تخصصی به صورت هم‌زمان شامل : نشست تخصصی شهرهای مثمر پایدار -در سالن اصلی- و نشست تخصصی میراث کشاورزی-در اتاق کارگاه برگزار شد.
در روز دوم کنفرانس نیز علاوه بر سخنرانی سخنرانان کلیدی و نویسندگان مقالات برتر، دو نشست تخصصی به موازات هم برگزار شد. نشست تخصصی تغییرات منظر با تاکید بر اثر توسعه‌ی زیرساخت‌های آب –در اتاق کارگاه- و نشست تخصصی منظر راه –در سالن اصلی. در روز دوم کنفرانس و در ساعت ۱۷ پنل پایانی کنفرانس با حضور دکتر محمد مهدی محمودی، دکتر علیرضا میکاییلی، دکتر نسیم صحرایی‌نژاد و دکتر پرستو عشرتی برگزار گردید.
در انتهای این پنل بیانیه‌ی رسمی کنفرانستوسط دکتر پرستو عشرتی رییس کمیته‌ی علمی کنفرانس قرائت گردید. گفتنی است بیانیه‌ی رسمی کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه با عنوان “رویکرد منظر” نخستین سند رسمی منطقه‌ی خاورمیانه‌ی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر است که با همکاری مشترک اعضای رسمی این منطقه تهیه و تدوین گردید.