مظاهریان :باید تلاش شودتا سازمانهای نظام مهندسی به جایگاه واقعی خود که مرجعیت علمی است برگردند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: درحوزه ساخت و سازهای شهری وضعیت مطلوبی وجود ندارد و ادامه این روند امکانپذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مشهد حامد مظاهریان روز دوشنبه در نشست شورای اسلامی شهر مشهد افزود: میزان آسیب ساختمانها در زمان بلایای طبیعی و زلزله در کشور نشان داده ساخت و سازها از کیفیت نازلی برخوردارند و با وجود رشد در کیفیت، تا نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم.
وی فرآیند زمانی صدور پروانه ساختمان را نیز خیلی طولانی توصیف و بیان کرد: طبق گزارش بانک جهانی، ایران رتبه خوبی در شاخص مدت زمان صدور پروانه ساختمانی ندارد زیرا این روند در کشور ۳۰۰ روز طول می کشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای کاهش این مدت پیش بینی کرده ایم صدور پروانه ساختمانی دو جزئی شود تا در مراجعه نخست پروانه طرح و در مرحله دیگر پروانه ساخت صادر شود.
وی گفت: همچنین وضعیت کنونی توزیع کار بین مهندسان قابلیت ادامه ندارد و باید مالک خود حق انتخاب مهندس پروژه را داشته باشد.
مظاهریان نظامهای مبتنی بر توزیع کار را فسادآور توصیف و بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح روند فعلی ساخت و سازها اقداماتی را شروع کرده که یکی از آنها جلوگیری از عدم ارجاع است و دیگر اینکه کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: منع مداخله کارمندان از ارائه خدمات به بیرون از سازمان نظام مهندسی از دیگر اقدامات در دست انجام است. با فعالیت کارمندان در داخل و بیرون از مجموعه تضاد منافع ایجا می شود لذا دولت لایحه ای را به همین منظور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از معضلات ریشه ای در ایران تضاد منافع برای کسانی است که در دو سوی میز می نشینند و در دو طرف فعال هستند.
مظاهریان گفت: پنج درصد از هزینه خدمات نظارت متعلق به مهندسان پروژه است. در برخی استانها این مبلغ به رقمی نجومی رسیده و مرجعیت علمی نظام مهندسی جای خود را به بنگاه تجاری داده است. تلاش می شود سازمانهای نظام مهندسی به جایگاه واقعی خود که مرجعیت علمی می باشد بازگردانده شوند.
وی افزود: همچنین با این اقدامات شهرداریها قدرت بیشتری پیدا می کنند و مسئول کنترل ساختمان خواهند بود. مردم نیز ذینفعان اصلی این طرح هستند که قدرت انتخاب به آنها داده می شود و مدت زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مشهد و خراسان رضوی نیز مشکلات زیادی در زمینه ساخت و ساز وجود دارد. گرچه وجود همدلی در شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی قابل تقدیر است اما مشکلات در این شهر و استان زیاد می باشد. برنامه هایی در حد مقدورات بودجه در حال پیگیری است و امیدواریم با شفافیت و نظارت شورای شهر روزهای بهتری در انتظار مردم مشهد باشد.
۴۰ هزار مهندس ساختمان در خراسان رضوی فعالیت دارند که نیمی از آنها دارای پروانه اشتغال هستند.