جلسه بررسی لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی جامعه مهندسان مشاور برگزار می‌شود

از سوی جامعه مهندسان مشاور نشستی در راستای تحلیل و بررسی لایحه پیشنهادی قانون نظام مهندسی ساختمان برگزار می شود.
به گزارش معاونت مسکن و ساختمان، با توجه به اهمیت بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و نقش لایحه قانون تهیه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشست تخصصی از سوی جامعه مهندسین مشاور روز شنبه مورخ ۱۲-۱۲-۹۶ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مهندسان مشاور واقع در ولنجک تهران برای هم اندیشی بیشتر مهندسان سراسر کشور برگزار می شود.

لذا جامعه مهندسان مشاور از تمامی مهندسان بخش ساختمان برای شرکت در این جلسه دعوت کرده تا با حضور خود نظرات خویش را ارائه نمایند.
گفتنی است که لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان برای نظر خواهی جامعه مهندسی کشور بر روی سایت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.