اطلاع رسانی در خصوص مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف)

بسمه تعالی

اطلاع رسانی در خصوص مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف)

نظر به اينكه مشاهده گرديده فايلي تحت عنوان مبحث اوّل مقررات ملّي ساختمان “تعاريف” در برخي از سايت‌ها و كتابهاي الكترونيكي به صورت غيرقانوني منتشر گرديده است، ضمن عدم تأييد مطالب موجود در فايل مذكور و اعلام بي‌اعتباري آن از لحاظ قانوني، به اطلاع كليه مهندسين و ساير دست‌اندركاران صنعت ساختمان مي‌رساند كه :

اين مبحث براي اولين باردر دست تدوين بوده و به محض تصويب و انتشار از طريق وب سايت دفتر مقررات ملّي ساختمان اطلاع رساني خواهد گرديد.

“دفتر مقررات ملّی ساختمان”