نود ‌‌و ‌یکمین نشست شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

بسمه تعالی

نود ‌‌و ‌یکمین نشست شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان

در راستای تدوین مقررات ملّی ساختمان، نود‌ و ‌یکمین نشست شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان، در روز یکشنبه مورخ ۹۱/۰۴/۲۵، با ریاست آقای مهندس صومعلو، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور آقای دکتر هوائی، نائب رئیس محترم شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان و اعضای شورای مذکور و نمایندگان کمیته تدوین مبحث بیست و یکم مقررات ملّی ساختمان (پدافند غیرعامل در ساختمان) برگزارگردید. در این نشست پس از بحث و بررسی، متن پیش‌نویس مبحث بیست و یک مقررات ملّی ساختمان به تأیید اعضای شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان رسید.

“دفتر مقررات ملّی ساختمان”