اطلاعیه خیلی مهم و قابل توجه سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استانها

بسمه تعالی

اطلاعیه خیلی مهم و قابل توجه سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استانها

بدینوسیله به اطلاع کلیه سازمانهای نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استانها می‌رساند مهلت تایید ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمونهای ورود به حرفه مهندسی، حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی حداکثر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۱/۶/۶تمدید گردید. سازمانهای استانی موظفند ظرف مهلت مقرر نسبت به تایید ثبت‌نام شدگان آزمونها اقدام نمایند. ضمناً از آنجائیکه این مهلت تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد مسئولیت هرگونه عواقب بعدی و پاسخگویی به متقاضیان بر عهده هیأت مدیره سازمانهای استانی خواهد بود. این اطلاعیه به منزله ابلاغ رسمی تلقی شده و سازمانهای استانی مسئول اجرای آن می‌باشند.


مدیرکل مقررات ملّی ساختمان