مواد آزمون ماده ۲۷

مواد عمومی آزمون صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ – کلیه رشته‌ها
۱- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)

۲- قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)

۳- قانون برگزاری مناقصات

۴- قانون مسئولیت مدنی

۵- شرایط عمومی پیمان

۶- شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان – (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)

۷- قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

۸- مباحث دوم (۱۳۸۴) و دوازدهم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان

رشته‌ معماری
۱ – مباحث سوم – (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه) ، چهارم – (۱۳۹۶) ، پنجم – (۱۳۹۶) ، هفتم – (۱۴۰۰ – دانلود) ، هشتم – ( ۱۳۹۸) ، نهم – (۱۳۹۹ – دانلود غلط نامه) ، دهم- (۱۳۹۲ دانلود غلط نامه) ، يازدهم – (۱۴۰۰ – دانلود) ،

پانزدهم – (۱۳۹۲)، نوزدهم – (۱۳۹۹) ،  بيست و يکم – (۱۳۹۵) ، بيستم و دوم – (۱۳۹۲) مقررات ملی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲ – قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی

۳ – ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

۴ – نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور

۵ – دانش و اطلاعات دانشگاهي

۶ – اصول متره و برآورد

۷ – پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

۸ – ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۹ -روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

رشته‌ عمران
۱- مباحث سوم – (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه) ، پنجم -(۱۳۹۶)، ششم-(۱۳۹۸)، هفتم – (۱۴۰۰ – دانلود) ، هشتم – ( ۱۳۹۸) ، نهم – (۱۳۹۹ – دانلود غلط نامه) ، دهم – (۱۳۹۲ دانلود غلط نامه) ، يازدهم – (۱۴۰۰ – دانلود)، بیست و یکم – (۱۳۹۵) و بیست و دوم – (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهي

۴- اصول متره و برآورد

۵- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و پیوست ششم آن

۶- دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱ (دانلود فایل)

۷- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۸- روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

رشته‌ تاسیسات مکانیکی
۱- مباحث سوم  (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه) ، چهاردهم (۱۳۹۶ – دانلود غلط نامه)، پانزدهم (۱۳۹۲)، شانزدهم (۱۳۹۶)، هفدهم (۱۳۸۹ – دانلود غلط نامه )، نوزدهم (۱۳۹۹)، بیست و یکم (۱۳۹۵) و بیست و دوم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریات فنی شماره‌های ۱۲۸، ۱۷۲ و ۴۶۰ سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهي

۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌مکانیکی

۵- اصول متره و برآورد

رشته‌ تاسیسات برقی
۱- مباحث سوم  (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه) ، سیزدهم (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه )، پانزدهم (۱۳۹۲)، نوزدهم (۱۳۹۹)، بیست و یکم (۱۳۹۵) و بیست و دوم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریات فنی شماره‌‌های ۸۹، ۱-۱۱۰، ۲-۱۱۰، ۳۸۰، ۳۹۳ و ۶۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهي

۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌برقی

۵- اصول متره و برآورد

رشته‌ شهرسازی
۱- مباحث چهارم (۱۳۹۶) و بیست و یکم (۱۳۹۵) مقررات ملّی ساختمان

۲- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از ابتدا تاکنون

۳- آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن

۴- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

۵- مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۳۸۹

۶- اهم قوانین موضوعه و مرتبط با شهر، شهرداری، شورای اسلامی شهر، زمین، مالکیت، شهرسازی، ساختمان، اراضی، محدوده‌ها و … مصوب مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای عالی و سایر نهادهای قانونگذار و آئیننامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها

۷- مبانی و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)

۸- قراردادهای همسان تهیه طرح‌های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر و شهرستان معروف به طرح‌های جامع و هادی و تفصیلی و شهرستان(ناحیه) مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور (با شماره‌های ۱۲ و ۱۹)

 

رشته‌ نقشه برداری
۱- مبحث بیست و یکم (۱۳۹۵) مقررات ملّی ساختمان

۲- قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

۳- قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

۴- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴

۵- شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – دی‌ماه ۱۳۸۹

۶- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲

۷- دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)

۸- نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌ها و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)

۹- نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر

نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی

مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری

نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر

ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت)

خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری

فتوگرامتری و سنجش از دور

کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی

رشته‌ ترافیک
۱- مباحث بیستم (۱۳۹۶) و بیست و یکم (۱۳۹۵) مقررات ملّی ساختمان

۲- آئین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی) – ۱۳۹۹

۳- آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه شماره ۴۱۵

۴- آئین‌نامه ایمنی راه‌ها

۵- اطلاعات دانشگاهی در حوزه مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، ایمنی، عابرین پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، عارضه سنجی ترافیکی ، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حمل و نقل، طرح هندسی