اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي
«اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّي ساختمان»

به آگاهي ميرساند در چاپ هشتم از ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

جهت دریافت اصلاحات مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید.

 

دفتر مقررات ملّی ساختمان