اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۶ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي
 «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۶ مقررات ملّي ساختمان»

به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

دریافت غلط نامه چاپ اول تا چهارم


دریافت غلط نامه چاپ پنجم به بعد