اطلاعیه ثبت نام در همایش «پیامدهای اجتماعی زلزله» ۵ و ۶ دی ماه ۱۴۰۰

تجربه نشان داده است که در هنگام وقوع زلزله پیامدهای تخریب ساختمانها ناشی از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان صرفا محدود به کالبد شهر نبوده و آثار و هزینه های پرشمار مستقیم و غیرمستقیم آن در مدت زمان طولانی و حتی چند نسل بعد بر پیکره اجتماع تحمیل خواهد شد. لذا به منظور ایجاد حساسیت در جامعه و حرفه مندان صنعت ساختمان در جهت توجه و رعایت هرچه بیشتر مقررات ملی ساختمان، معاونت مسکن و ساختمان در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت جان باختگان زلزله بم همایشی تحت عنوان “پیامدهای اجتماعی زلزله در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ پنجم و ششم دیماه (مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در شهر بم برگزار نماید. بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به موضوع همایش دعوت می شود توسط لینک ذیل بصورت مجازی شرکت نمایند. ضمنا این همایش طبق مجوز این دفتر دارای امتیاز ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار برای تمام رشته ها و پایه ها در صلاحیت نظارت و اجرا می باشد.

https://kermanceo.ir/content.aspx?id=10998