پيش نويس ويرايش پنجم مبحث دهم جهت نظرخواهي

به اطلاع مي رساند پيش نويس غير قابل استناد ويرايش پنجم مبحث دهم مقررات ملي ساختمان از سوي كميته تخصصي مربوطه تهيه گرديده است. لذا از كليه اساتيد، مهندسان، متخصصان و دست اندركاران اين رشته تقاضا مي شود نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص پيش نويس مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۹/۱۲/۲۰ به ايميل mabhas@inbr.ir دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان ارسال نمايند.

 

دانلود فايل ويرايش پنجم مبحث ۱۰

ايميل: mabhas@inbr.ir