اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات دوم مبحث ۹ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي

«اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات دوم مبحث ۹ مقررات ملّي ساختمان»

به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دهم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است.

ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می­توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

 

جهت دریافت اصلاحات دوم مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان کلیک نمایید.

 

 

دفتر مقررات ملّي ساختمان