اصلاحیه مباحث

مصوبه دومين جلسه از هفتمين دوره شوراي تدوين

مصوبه دومين جلسه از هفتمين دوره شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به شماره ۱۴۷۶۵۹/۴۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱   بند ۹-۲۲-۱۱-۱-ب صفحه ۴۷۹  (ارزيابي و پذيرش بتن) ويرايش پنجم مبحث نهم ۱۳۹۹،  به شرح زير اصلاح مي گردد:   ۱-۱۱-۲۲-۹-ب- آزمايشگاه مسئول انجام آزمايش ها، بايد داراي صلاحيت تائيد شده از طرف …

مطالعه بیشتر »