شناسائي سازندگان، ‌پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين

آگهي فراخوان عمومي

 شناسائي سازندگان، ‌پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درنظر دارد در سال “جهش تولید”، به استناد ماده ۱۰ ذيل بند ” د ” آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تحت عنوان

برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن

با هدف تسریع در تولید، افزايش كيفيت ساخت، تنوع بخشی به روش های تولید و کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملي مسكن، نسبت به شناسائي و ارزيابي شركت هاي واجد صلاحيت كه داراي تجارب و امکانات توليد صنعتي مسكن و فناوري هاي نوين مي باشند اقدام نمايد. لذا،

از كليه سازندگان ،‌پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين دعوت بعمل مي آيد

ظرف مدت دو هفته از انتشار اين آگهي، ضمن ارایه گزارشی از سوابق عملی و اجرایی و معرفی امکانات و روش های ساخت و مقایسه آن با سایر روش های موجود در کشور به لحاظ سرعت در ساخت، کیفیت، قیمت تمام شده و تنوع در محصول نهایی، تصويری از سایر مدارك و اسناد حقوقي، ‌فني، مالي و نیروی انسانی را در قالب فايلهاي الكترونيكي به آدرس پست الكترونيكي nhap@inbr.ir  ارسال نمايند.

لازم بذكر است این فراخوان برای شناسایی و ظرفیت سنجی وضع موجود به منظور برنامه ریزی اقدامات بعدی است و دریافت مستندات هيچگونه تعهدي براي وزارت راه و شهرسازي ايجاد نخواهد كرد .

سایر مدارك مورد نياز :

  • تصوير اساسنامه، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت
  • تصوير تائيديه ها و گواهينامه هاي مرتبط
  • معرفي مزاياي فني، اقتصادي و صرفه زماني
  • معرفي توان نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات
  • ظرفيت توليد و تحويل ساليانه
  • تصاويری از نمونه پروژه های اجرا شده

 

 

وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان