برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین سند جامع مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

اولین جلسه کارگروه تدوین سند جامع مدلسازی اطلاعات ساختمان پیرو تصویب‌ نامه مورخ ۰۷/۱۲/۹۷ هیات محترم دولت مبنی بر تدوین سند راهبردی ایجاد و کاربست و توسعه بی‌آی‌ام شامل اهداف و نقشه راه با تعیین ماموریت‌ های هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی آن، روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس تهیه شده با عنوان “سند توسعه فناوری BIM در افق ۱۴۰۴” که توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تهیه شده است برای بررسی و دریافت نقطه ‌نظرات دستگاه‌های اجرایی و اعضای حاضر در جلسه ارائه گردید.

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان