آگهی فراخوان شناسایی مشاور ذیصلاح BIM

به منظور بهره‌گیری، شناسائی، امکان‌سنجی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه، تخصص و سابقه کاری مرتبط با کاربست بی.آی.ام در ساخت و سازها در نظر دارد نسبت به شناسائی و ارزیابی توانمندی‌ اشخاص فعال در این حوزه اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی که توانائی‌ همکاری در زمینه تنظیم سند استراتژیک بی.آی.ام را دارند دعوت می‌شود ضمن ارسال سوابق مفید کاری، فهرست فعالیت‌های اجرائی و چارت سازمانی متناسب با موضوع را حداکثر ظرف مدت دو هفته در قالب جداول پیوست به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

 

دانلود فایل

 

آدرس ایمیل : bim@inbr.ir