نظر خواهي در خصوص مباحث مقررات ملي ساختمان

از كليه مشاوران، پيمانكاران، اساتيد، متخصصين و دست اندركاران صنعت ساختمان دعوت مي شود در خصوص ابهامات، تناقضات و يا اشكالات احتمالي در موضوعات مشابه مندرج در مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان، كه بعضا موجب ايجاد ابهام و يا دوگانگي در پاسخ به سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان مي گردد، هر گونه نقطه نظرات اصلاحي و پيشنهادات خود را در فرم ذيل تكميل و به نشاني پست الكترونيكي زیر ارسال نمايند.

 

دانلود فایل word

دانلود فایل PDF

 

ایمیل: mabhas@inbr.ir