بسته بانک مسکن برای رونق بازار مسکن در جلسه شورای عالی مسکن بررسی شد

مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه شورای عالی مسکن که امروز ۱۱ خردادماه به ریاست مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: دو موضوعِ بسته‌های تامین مالی بانک مسکن در حوزه های بازار مالی و بازار سرمایه به منظور رونق دادن به بخش مسکن و همچنین برنامه‌های بازآفرینی شهری که موردتاکید مقام عالی وزارتخانه راه و شهرسازی و رییس‌جمهوری است، توسط مدیران عامل بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری در جلسه امروز شورای عالی مسکن، ارایه و بررسی شد.

حسینی ادامه داد: هم اکنون حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در بسته طرح بازآفرینی شهری در نقاط مختلف در دستور کار قرار گرفته است که مهندس اسلامی دستور دادند این موضوع با کمک خیرین مسکن ساز و بخش خصوصی تا ۱۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کنار این دو موضوع، سایر مباحث بخش مسکن نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و رهنمودهای لازم از سوی وزیر راه و شهرسازی به بخش‌های مختلف از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرهای‌جدید و شرکت بازآفرینی شهری که مجموعا مسئولیت احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی امسال و سال آتی در دستور کار احداث دارند، ارایه شد.

گفتنی است: طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق برنامه ششم توسعه در دستور کار این وزارتخانه است. در این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آن در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری احداث می‌شوند و بخشی از آنها نیز در حال انجام است.

همچنین بسته بانک مسکن در خصوص رونق دادن به بازار مسکن در دو حوزه بازار سرمایه و بازار پول در جلسه امروز، بررسی شد و مورد بحث و تبادل نظر دیگر اعضای شرکت کننده در نشست قرار گرفت.