کنفرانس های علمی پیش از تبلیغات و نام نویسی از مهندسان به عنوان دوره آموزشی، باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیرند

کنفرانس های علمی پیش از تبلیغات و نام نویسی از مهندسان به عنوان دوره آموزشی، باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیرند.
حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد متاسفانه دیده می شود برخی از برگزار کنندگان همایش های علمی پیش از اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی نسبت به تبلیغات و نام نویسی از مهندسان به عنوان دوره آموزشی اقدام و بدین ترتیب مشکلاتی را برای مهندسان فراهم می کنند.
وی با تاکید بر این مطلب که تنها مرجع صدور اینگونه مجوزها وزارت راه و شهرسازی است گفت دبیرخانه های همایش ها پیش از ثبت نام از مهندسان باید مجوزهای اخذ شده را در معرض دید شرکت کنندگان قرار دهند تا مهندسان پیش از نام نویسی در چنین نشست هایی از صدور مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند.
مانی فر اضافه کرد، هرچند که برگزاری کنفرانس های تخصصی می توانند در ایجاد شور و نشاط علمی و گسترش مفاهیم جدید در جامعه تخصصی نقش مهمی ایفا کنند لیکن انطباق محتوای علمی کنفرانس ها با سرفصل های دوره های آموزشی مصوب مهندسان پس از ارائه اسناد و مدارک و محتوای آموزشی آنها از سوی دبیرخانه کنفرانس و بررسی های کارشناسی توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان صورت خواهد گرفت و شروع تبلیغات زود هنگام در این رابطه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود که برگزار کنندگان باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون برای کنفرانسی تحت عنوان “دومین کنفرانس بین المللیBIM ” مجوز دوره آموزشی ارتقا پایه صادر شده است گفت تاکنون مجوزی با این عنوان صادر نشده است.