گزارش بازديد جناب آقاي دكتر حسيني معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

 

به منظور بازديد از روند برگزاري آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان، جناب آقاي دكتر مازيار حسيني معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي باتفاق جناب آقاي مهندس ماني‌فر مديركل دفتر مقررات ملي ساختمان و هيأت همراه، راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ از حوزه آزمون دانشگاه جنگ بازديد بعمل آوردند.

گفتني است دومين دوره از آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در سال ۱۳۹۷ به روال دوره‌های گذشته، بطور همزمان و هماهنگ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه جاری برای ۱۴۷۹۱۷ نفر در سراسر کشور برگزار مي‌گردد.

در این دوره، آزمون‌های نوبت دوم سال جاری در هفت رشته اصلی مهندسي شهرسازي، معماری (صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا)، عمران (صلاحیت‌های محاسبات، نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (صلاحیت‌های طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (صلاحیت‌های طراحی و نظارت)، ترافيك و نقشه‌برداري و همچنين شش رشته اصلي كارداني شهرسازي، معماري، عمران، نقشه‌برداري، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي به همراه آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي برگزار مي‌شود.

امروز پنجشنبه آزمون‌های مهندسان ویژه صلاحیت‌های شهرسازي، ترافيك، نقشه برداری، معماری (صلاحیت نظارت) و عمران (صلاحیت نظارت) برای ۶۳۰۲۶ نفر به همراه كليه رشته‌هاي كارداني ويژه ۱۲۸۳ نفر در صبح و آزمون‌های عمران (صلاحیت اجرا)، معماری (صلاحیت اجرا)، تاسیسات مکانیکی (صلاحیت نظارت) و تاسیسات برقی (صلاحیت نظارت) برای ۵۱۰۱۷ نفر در عصر روز پنجشنبه برگزار مي‌شود.

 

دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان