مقررات ملی، قربانی روابط و مناسبات درونی نظام مهندسی

حامد مانی فر در گفت و گو با «صما»: سازمان‌های نظام مهندسی هم مجری مقررات ملی ساختمان از طریق اعضای خود هستند و اعضای سازمان این کار را انجام می‌دهند و هم خود هیئت‌مدیره‌ها برابر قانون وظیفه دارند که بر عملکرد اعضای خود در اجرای مقررات ملی ساختمان نظارت کنند.

اجرای مقررات ملی وابسته به عملکرد هیئت‌مدیره‌ها

وی با تاکید بر اینکه اجرای مقررات ملی ساختمان تاحد زیادی به عملکرد هیئت‌مدیره‌ها وابسته است، اظهار داشت: به این معنا که هیئت‌مدیره‌ها چقدر خود را در این بخش متعهد می‌دانند و اجرای مقررات ملی ساختمان را ماموریت چندم خود در نظر می‌گیرند.

مانی فر تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این امر باید ماموریت اول هیئت ‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی باشد و مهمترین ماموریتی که سازمان‌ها باید دنبال کنند، اجرای مقررات ملی ساختمان و توجه به کیفیت آن در ساخت‌وسازهای شهری است.

اجرای مقررات ملی اولویت اول هیئت‌ مدیره‌ها نیست

وی با انتقاد از اینکه شرایط کلی نشان می‌دهد که این موضوع در اولویت اول هیئت‌ مدیره‌ها نیست، بیان کرد: کمااینکه تا به امروز هیچ سامانه‌ای را نداریم مبنی بر اینکه نشان دهد وضعیت اجرای مقررات ملی ساختمان به چه ترتیب است و گزارش تحلیلی نداریم درباره اینکه اگر یک مبحثی اجرا نمی‌شود و یا ضعیف اجرا می‌شود، دلایل آن چیست.

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه هر استانی باید بنا به شرایط و فراخور حال خود این تحلیل‌ها را انجام دهد، اظهار کرد: شاید شرایط بومی و منطقه‌ای مانع اجرای مقررات ملی می‌شود و یا ظرفیت‌های انسانی یا احیانا ضعف‌های مدیریتی در استان‌ها مانع از اجرای مقررات ملی ساختمان می‌شود.

تشریح یک نقص بزرگ در سازمان‌های نظام مهندسی

وی با تاکید بر اینکه سازمان‌های نظام مهندسی باید این کار را انجام دهند و براساس آیین‌نامه اجرایی، پیشنهاد خود را از طریق شورای فنی استان خود برای اصلاح مباحث ارائه کنند، یادآور شد: ولی ما بسیار کم و ضعیف ملاحظه می‌کنیم که سازمان‌های نظام مهندسی در این زمینه پایش داشته باشند و همچنین گزارش‌های مستمر برای بهبود وضعیت مقررات ملی ساختمان ارائه دهند.

مانی فر این موضوع را یک نقص بسیار بزرگی در سازمان‌های نظام مهندسی دانست و تاکید کرد: در بسیاری از موارد مقررات ملی ساختمان قربانی روابط و مناسبات درونی سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: درواقع نگرانی‌هایی که هیئت مدیره‌ها ممکن است در پایان دوره مدیریت خود، از وضعیت رای‌آوری خود داشته باشند، مانع از این می‌شود که آنها اجرای مقررات ملی ساختمان توسط اعضا را محکم بگیرند و با آن جدی برخورد کنند. این در حالی است که ظرفیت‌های بزرگی به لحاظ انسانی در استان‌ها وجود دارد که سازمان‌های نظام مهندسی باید به آن توجه کنند.

مانی فر در عین حال بحث آموزش و کیفیت آموزش را از موارد بسیار مهم برشمرد که باید در سازمان‌های استانی به آن توجه شود و گفت: باید به صورت بسیار جدی به رفتارهای آموزشی هم از سوی مدرسان و هم از سوی مجریان برگزارکننده دوره‌های آموزشی و هم از سوی برگزارکنندگان آزمون، توجه و برخورد شود، اما متاسفانه این امر انجام نمی‌شود.

مبنای انتخاب هیئت ‌مدیره باید اجرای مقررات ملی باشد

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با تاکید بر لزوم تغییر ارزش‌ها در انتخاب هیئت ‌مدیره ها بیان کرد: مبنای انتخاب بدنه مهندسی کشور در انتخابات هیئت ‌مدیره، باید عملکرد هیئت‌مدیره‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان و نه در نحوه برخورد هیئت‌مدیره با اعضا باشد.

وی اضافه کرد: اینکه فکر کنیم هر فردی مهربانتر برخورد می‌کند، حتما مدیر بهتری است، قطعا ملاک درستی برای انتخاب هیئت‌مدیره‌ها نیست و اعضا باید این انتظار را از هیئت‌ مدیره‌ها داشته باشند که قانون را به صورت محکم اجرا کنند.

مانی فر خاطر نشان کرد: هیئت‌مدیره‌ها باید آیین‌نامه‌ها را اجرایی و از اجرای مقررات ملی ساختمان پاسداری کنند. به این دلیل که حفظ جان ‌و مال و سرمایه‌های مردم در گروی نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان است.