مظاهریان تاکید کرد: مدیران کل باید درانتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان بی طرف باشند

حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران ادارات کل ضمن یادآوری برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها در مهرماه سال جاری گفت: امیدوارم در ادارات کل استان های وزارت راه و شهرسازی به گونه ای عمل شود که بدون هیچگونه مماشاتی در نهایت نمایندگان واقعی جامعه مهندسی کشور از سوی مهندسان انتخاب شوند.

نشست وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان با مدیران ادارات کل راه و شهرسازی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.

در این جلسه حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تاثیر آن در جامعه مهندسی و صنعت ساختمان کشور بر نظام مند بودن این انتخابات در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها که متولی برگزاری آن هستند تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه در استان ها ادارات کل راه و شهرسازی در برگزاری این انتخابات استقلال نسبی دارند اما برای آنکه این انتخابات در همه استان ها به صورت یکپارچه و نظام مند برگزار گردد تا حقی از کسی ضایع نشود، امسال معاونت مسکن و ساختمان تصمیم به استانداردسازی فرآیند انتخابات از طریق تدوین و ابلاغ نظام نامه ای منسجم برای برگزاری انتخابات هیات مدیره نمود و در این نظام نامه که ۶۰ صفحه است فرآیند ها و وظایف بصورت شفاف مشخص شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه بر ضرورت و هدف تدوین نظام نامه انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: در انتخابات گذشته مدیران ادارات کل راه و شهرسازی در فرایند برگزاری انتخابات با سوالات فراوانی روبرو می شدند که گاهاً مجبور بودند براساس سلیقه خویش رفتار کرده و انتخابات را اجرا کنند لذا امسال با این تدوین نظام نامه که اکنون به همه استان ها ابلاغ شده به جزئی ترین سوالات و مسائل مطرح در این انتخابات پاسخ داده شده است تا انشاءالله شاهدبرگزاری انتخاباتی نظام مند در کشور باشیم.

همچنین مظاهریان به چگونگی تدوین نظام نامه انتخابات ابلاغ شده به استان ها نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: این نظام نامه در واقع حاصل تجربه برگزاری و مناقشات پیش آمده در انتخابات دوره های گذشته است که همکاران ما در معاونت مسکن و ساختمان تمامی شکایت ها و مشکلات و در نهایت گزارشات ارسال شده این سال ها به معاونت مسکن و ساختمان را مورد تحلیل و بررسی لازم قرار دادند و در نهایت با تدوین این نظام نامه تلاش شده تا از تکرار چالش های گذشته جلوگیری شود.

وی در پایان برگزاری انتخابات سالم در مهرماه را ضرورتی برای جامعه مهندسی کشور دانست و افزود: امیدوارم با همکاری مدیران ما در استان ها شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و بی طرفانه باشیم و در نهایت کمک کنیم تا جامعه مهندسی کشور نمایندگانی واقعی و شایسته را انتخاب کنند و بدانیم که هشتمین انتخابات هیات مديره سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز در مهرماه به پایان خواهد رسید و آنچه که برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان برگی زرين به یادگارخواهد ماند، برگزاری انتخاباتی پرشور ، بی طرفانه و سالم است.
همچنین در ادامه این جلسه مدیرکل توسعه مهندسی به تشریح جزئیات نظام نامه و پاسخگویی به سوالات طرح شده پرداخت