چگني در برنامه روي خط خبر شبكه خبر مطرح کرد:افزايش وام مسكن و اثرات آنها در سال ۱۳۹۷

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در برنامه روي خط خبر شبكه خبر روز شنبه مورخ ۸/۰۲/ ۱۳۹۷ در خصوص وام صندوق پس انداز يكم اظهار داشت: اخذ اين تسهيلات كه ساختار آن مبتني بر پس انداز و برنامه ريزي براي خانوارها مي باشد مستلزم سپرده گذاري در بانك و اخذ تسهيلات به ميزان هر ۶ ماه يك برابر موجودي در حال حاضر است.
چگینی در ادامه گفت: سقف اين تسهيلات براي تهران، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و ساير نقاط شهري ۸۰؛ ۶۰ و ۴۰ ميليون تومان و نرخ سود آن معادل ۸درصد در بافت هاي فرسوده و ۹٫۵درصد در ساير مناطق شهري بود. اين وام كه هم به سازنده و هم به خريدار تعلق مي گيرد به بازار توليد نيز نظم مي بخشد. رقم اين تسهيلات براي زوجين جوان خانه اولي روي يك پلاك ثبتي در تهران ۱۶۰ ميليون تومان، در مراكز استان ها ۱۲۰ ميليون تومان و در ساير نقاط شهري ۸۰ ميليون تومان است.
همچنين وی درباره « عملكرد صندوق پس انداز يكم بانك مسكن» اظهار داشت: تا پايان سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰۲ هزار سپرده پذيري به ارزش بيش از ۶۲ هزار ميليارد ريال در اين صندوق انجام شده و بيش از ۴۴٫۳ هزار فقره تسهيلات به ارزش بيش از ۳۳ هزار ميليارد ريال پرداخت گرديده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در مورد مطالبات وزارت راه و شهرسازي از شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: وزارتخانه مذكور افزايش طول مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال، كاهش نرخ سود و افزايش سقف وام را مطالبه نموده است كه این شورا در مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی‌ در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از ۸ به ۶ درصد و برای سایر مناطق شهری از ۹٫۵ به ۸ درصد موافقت کرده، همچنين در مورد دو مطالبه ديگر ، وزارت راه و شهرسازي به منظور جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن خانواده ها منتظر تصويب شوراي پول و اعتبار مي باشد. بنابراين نرخ سود اين تسهيلات در حال حاضر ۶ درصد براي بافت هاي فرسوده و ۸ درصد براي ساير نقاط مي باشد.
چگنی درباره سپرده ممتاز بانك مسكن گفت: در اين روش سپرده گذار به ازاي امتياز مكتسبه، مي تواند اوراق گواهي حق تقدم از بانك دريافت كند و از طريق بازار بورس به متقاضي اخذ تسهيلات واگذار كند. سقف تسهيلات دريافتي از اين محل ۶۰ ميليون تومان در تهران و در كلانشهرها و ساير نقاط شهري به ترتيب ۵۰ و ۴۰ ميليون تومان مي باشد. از آنجا كه نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اوراق گواهي حق تقدم ۱۷٫۵ درصد بوده كه با احتساب هزينه خريد اوراق تقريبا با اخذ تسهيلاتي در حدود ۲۱ تا ۲۴ درصدي (بسته به قيمت اوراق) براي متقاضي برابري مي كند و طول دوره بازپرداخت آن ۱۰ تا ۱۲ سال مي باشد، چگني در پاسخ به خبرنگار كه بازپرداخت وام رقم بالايي مي باشد گفت: اين وام براي گروه هاي كم درآمدها نمي باشد و گروه هدف آن، گروه هاي ميان درآمد مي باشد.
به گفته وي ، اخذ تسهيلات جعاله مسكن تا سقف ۲۰ميليون تومان و از طريق ارائه اوراق گواهي حق تقدم براي متقاضيان امكان پذير مي باشد و نرخ سود اين تسهيلات ۱۷٫۵ درصد و حداكثر دوره بازپرداخت آن ۵ سال است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در مورد ضوابط جديد تسهيلات ساخت مسكن نیز اظهار داشت: براي دريافت اين تسهيلات، مي باسيت معادل ۲۰ درصد سقف وام، اوراق گواهي حق تقدم تهيه شود اما سازنده هاي آپارتمان هاي حداكثر ۷۵ مترمربع در شهرهاي بزرگ و حداكثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهاي كم جمعيت، از خريد اوراق معاف هستند و مي توانند بدون سپرده گذاري تسهيلات را دريافت نمايند. ميزان تسهيلات بدون سپرده سنتي سازي در شهر تهران، ۷۰ ميليون تومان و در مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر، ۶۰ ميليون تومان و در ساير شهرها و مناطق كمتر توسعه يافته به ترتيب ۵۰ و ۴۰ ميليون تومان مي باشد. ميزان تسهيلات بدون سپرده براي سازنده هاي داراي صلاحيت حرفه اي و انبوه سازان در شهر تهران، ۹۰ ميليون تومان و در مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر، ۸۰ ميليون تومان و در ساير شهرها و مناطق كمتر توسعه يافته به ترتيب ۷۰ و ۶۰ ميليون تومان مي باشد. ميزان تسهيلات بدون سپرده براي ساخت با تكنولوژي هاي جديد در شهر تهران ۱۱۰ ميليون تومان و در مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۰۰ ميليون تومان و در ساير شهرها و مناطق كمتر توسعه يافته به ترتيب ۹۰ و ۸۰ ميليون تومان مي باشد. نرخ سود تسهيلات بدون سپرده ساخت مسكن، مصوب شوراي پول و اعتبار ۱۸ درصد مي باشد اما سازنده هاي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و انبوه سازان چنانچه از تكنولوژي نوين ساخت و ساز استفاده كنند، اين تسهيلات را با نرخ سود ۱۷ درصد (يك واحد درصد سود كمتر) دريافت مي كنند. شايان ذكر است تسهيلات بدون سپرده در بافت¬هاي فرسوده شهري با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت مي شود.