دومین کارگاه تدوین سیاست ملی شهری برگزار شد

از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دومین کارگاه تدوین سیاست ملی شهری به منظور بررسی گزارش شناخت سیاست ملی شهری با حضور علی چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سيامك مقدم، رئيس دفتر برنامه اسكان بشر ملل متحد (هبيتات) در تهران و گیتی اعتماد مدیر شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری و سایر کارشناسان مربوطه از نهادها و سازمان هاي مربوطه در روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۶ در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.

به گزارش معاونت مسکن و ساختمان، در ابتدای شروع کارگاه فوق، چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه گزارش ارائه شده گزارش اصلی نمي ­باشد و تنها گزارش شناخت است تا بتوان از چگونگی انجام اين كار اطلاع يافت،  اظهار داشت: در خصوص کارگاه شناخت باید یادآوری شود  که در بهمن ماه سال جاری و در همین مکان کارگاهی با عنوان  بررسی سند مباحثه سیاست ملی شهری برگزار و گزارش آن ارائه گردید و نقطه نظرات آن گزارش برای خانم دکتر گیتی اعتماد ارسال شد و امروز گزارش دوم از سوی ایشان ارائه می گردد و در خواستی که داریم این است که تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ نقطه نظرات کارشناسی به شکل  مکتوب به دبیرخانه کمیته ملی  اسکان بشر ایران ارسال شود تا بدين منظور  گزارش را بتوان در زمان مناسب جمع بندی و نهایی كرد و از تمام دوستانی که تلاش داشتند تا این امر به شکل خوب و شایسته ای انجام گیرد تشکر می کنم .

همچنین سيامك مقدم، رئيس دفتر برنامه اسكان بشر ملل متحد ضمن تاکید بر اینکه این گزارشی که ارائه می گردد گزارش نهایی نیست و گزارش مرحله شناخت است گفت: گزارش شناختی که خانم دکتر گیتی اعتماد ارائه می دهند در واقع در ظرف مدت سه ماه تهیه شده است و لازم است که این گزارش در تعامل و نظرخواهی سایر سازمان ها قرار گیرد و نقطه نظرات در تکمیل این گزارش اعمال خواهد شد و من از این همکاری شکل گرفته با وزارت راه و شهرسازی برای تهیه این گزارش بسیار خوشحالم و بعد از فرایند تکمیل آن حتما نیاز به حمایت و همراهی این وزارتخانه و تایید آن بسیار لازم و مهم خواهد بود .

در ادامه این کارگاه گیتی اعتماد به ارائه گزارش پرداخت و در پایان افراد حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات در خصوص گزارش فوق پرداختند.