برگزاری دومین سمینار تخصصی ضوابط و جزئیات اجرائی نماهای متعارف

اطلاعیه برگزاری دومین سمینار تخصصی ضوابط و جزئیات اجرائی نماهای متعارف، جداگرها و جداره های خارجی ساختمان-۲۷ بهمن ۹۶-تبریز

دومین سمینار تخصصی ” ضوابط و جزئیات اجرائی نماهای متعارف، جداگرها و جداره های خارجی ساختمان ” با هماهنگی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با حضور و سخنرانی دکتر نادر خواجه احمدی عطاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، عضو کمیته تهیه کننده متن اصلی دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها (ضابطه ۷۱۴) و دبیر کمیته شورای راهبردی مقاومسازی دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرز ه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها(ضابطه ۷۴۳)، دکتر سید امین موسوی، تهیه کننده متن راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر(ضابطه ۷۲۹) و دکتر مجید محمدی ، استاد دانشگاه پژوهشگاه زلزله شناسی ، دانشیار و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به مدت ۴ ساعت آموزشی ، از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دیماه ۱۳۹۶ در محل دانشکده جدید عمران دانشگاه تبریز برگزار خواهد گردید.

 

منبع خبر