باید به سمت استفاده از ظرفیت استارت آپ ها حرکت کنیم

اولین جلسه استارت آپ با حضور پرسنل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات معاونت مسکن و ساختمان در مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تشکیل شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نخستین جلسه “استارت آپ ها و نقش آن در پیشبرد توسعه مهندسی ساختمان”، ضمن تایید بر نقش امکانات نوین تکنولوژی و ضرورت کارآفرینی در حوزه مهندسی ساختمان گفت: یکی از مهمترین حوزه های کسب و کار جدید که وزارت راه و شهرسازی مطابق خط مشی های تعریف شده در دستور کار دارد، تقویت استارت آپ­ها است.

منوچهر شیبانی اصل افزود: با توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات  و افزایش تعداد کاربران، زمینه بسط نفوذ فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات افزایش یافته و این زمینه­ای مناسب برای ارتقاء حوزه مهندسی ساختمان را نیز فراهم آورده است.

در ادامه این نشست، مهندس جلالی کارشناس دفتر توسعه مهندسی ساختمان به ارائه پاورپوینت آموزشی در رابطه با ساختارها، چگونگی عملکرد استارت آپ ها، نحوه فعالیت، زمینه های اهمیت استارت آپ­ها در کشور وتعدادی از استارت آپ های موفق در ایران پرداخت.

در پایان کارشناسان حاضر به بررسی موضوعات مطرح شده پرداخته و با طرح دیدگاههای خویش با ابعاد مختلف استارت آپ ها و ارتباط آن با حوزه مهندسی ساختمان اشاره، تبادل نظر و همکاری نمودند.