انتشار سيزدهمين شماره از خبرنامه برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(بام)

سيزدهمين شماره از خبرنامه فصلي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(بام) ويژه تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد. آنچه در اين شماره از خبرنامه مي خوانيد:

  • سرمقاله
  • گزارش تحولات فصلی بازار مسکن(تابستان ۱۳۹۶)
  • بيانيه هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران
  • بررسی بعد خانوار
  • بررسي تحولات نرخ رشد جمعيت و خانوار
  • خبرهای تابستاني حوزه برنامه ریزی و اقتصاد مسکن

 

دانلود خبرنامه