هفدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران برگزار گرديد

اين همايش باحضور وزير و معاونين محترم راه و شهرسازي، اعضاي محترم كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، معاون محترم وزير كار- تعاون و رفاه اجتماعي، معاونين محترم شهرداري تهران،  مدير عامل محترم بانك مسكن، مدير كل محترم دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سياستهاي مركز آمار ايران، رئيس محترم دفتر برنامه اسكان بشر سازمان ملل (هبيتات درتهران)، رئيس محترم اتحاديه مشاوران املاك كشور، رئيس محترم كانون انبوه سازان، معاون محترم امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه، مديرعامل محترم انجمن خيرين مسكن ساز، مديرعامل محترم دفتر پژوهش سازمان امور مالياتي، اعضاي محترم هيات هاي علمي دانشگاهي، پژوهشگران، مشاوران و ديگر صاحبنظران محترم عرصه مسكن – به مدت دو روز برگزار گرديد و شركت كنندگان حول شش محور به بحث وتبادل نظر پرداختند.

جهت مشاهده سخنراني ها ،محورهاي گفتگو و برخي پاورپوينت هاي ارائه شده اينجا را كليك كنيد.