برگزاری دومین نشست منطقه یک کشور در مازندران

دومین نشست منطقه یک کشور با حضور مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در استان مازندران تشکیل شد.
در این نشست که با حضور مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی ادارات کل استان های تهران، البرز، قم، قزوین، گیلان و مازندران با محوریت موضوع HSE و ایمنی در کارگاه های ساختمانی تشکیل شده است اقدامات ادارات کل منطقه یک و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در رابطه با آموزش کارشناسان در زمینه HSE و همچنین روند اعطای نشان تعالی HSE مورد بحث و بررسی قرار گرفت.