برگزاري بيست و ششمين اجلاس شوراي حكام اسكان بشر ملل متحد

بيست و ششمين اجلاس شوراي حكام اسكان بشر ملل متحد با موضوع اصلي «فرصت هاي اجراي موثر دستور كار جديد شهري» از تاريخ ۱۲-۸ ماه مي ۲۰۱۷ برابر با ۲۲-۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ در مقر هبيتات در نايروبي، كنيا برگزار شد.

برنامه كاري برنامه اسكان بشر ملل متحد (UN-Habitat) از طريق سه بدنه سياست گذاري شامل مجمع عمومي (از طريق شوراي اقتصادي اجتماعي)، شوراي حكام هبيتات و كميته نمايندگان دائم هدايت و راهبري مي شود. شوراي حكام اسكان بشر بدنه بين­الدولي تصميم گيري هبيتات مي باشد كه هر دو سال يكبار تشكيل جلسه داده و از طريق شوراي اقتصادي اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل گزارش مي دهد. ترويج رويكرد يكپارچه و جامع به مقوله سكونتگاه هاي انساني، كمك به كشورها در حل مشكلات مربوط به سكونتگاه هاي انساني و نيز تقويت همكاري ها و مشاركت در حوزه موضوعات سكونتگاه­هاي انساني در تمام كشورها از اهداف اصلي اجلاس شوراي حكام اسكان بشر ملل متحد مي­باشد.

در پي ارسال دعوتنامه‌اي از سوي آقاي جان كلوس، معاون دبيركل سازمان ملل متحد و مدير اجرايي برنامه اسكان بشر ملل متحد، نمايندگاني از وزارت راه و شهرسازي در اين رويداد مهم سازمان ملل متحد در حوزه توسعه شهري شركت نمودند. در این نشست که با حضور ۵۸ كشور عضو در نایروبی کنیا برگزار شد به بررسی موضوعاتی منجمله مسكن فراگير، پايدار و مكفي؛ هم افزايي و تامين اعتبار براي شهرنشيني پايدار؛ و برنامه­ريزي يكپارچه سكونتگاه هاي انساني براي شهر نشيني پايدار پرداخته شد. همچنین ارائه پیشنهاد میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای هفتمین اجلاس جهانی وزرای مسکن و شهرسازی آسیا-اقیانوسیه (APMCHUD) در سال ۲۰۱۸ از موضوعات کلیدی مورد بحث در نشست هیئت رئیسه ششم اجلاس بوده است که مقرر گردید این اجلاس جهانی در سال آتی میلادی به در ایران برگزار گردد.