گزارش تصویری: آغاز به کار نشست منطقه سه کشوری با میزبانی استان یزد

آغاز به کار نشست منطقه سه کشوری با میزبانی استان یزد و حضور  استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی و سمنان و گلستان در محل هتل داد شهر. زیبا و تاریخی یزدرأس ساعت ۸:۳۰  روز چهارشنبه مورخ  ۹۶/۴/۱۴

اضافه می شود این دومین نشست منطقه سه کشوری است که با حضور مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای کلیه استان های منطقه سه و مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان یزد، و مدیر کل معاونین و کارشناسان دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار می شود