اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث بیستم مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي

قابل توجه مهندسان ساختمان

اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث بیستم مقررات ملّي ساختمان

 

بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان (علائم و تابلوها) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش دوم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۸/۳/۹۶ به دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان و یا به آدرس tadvin[@]inbr.ir ارسال نمایند.

دانلود پیش نویس مبحث بیستم