دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

دانلود تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی

بسمه تعالي    قابل توجه مهندسان ساختمان تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان   پیرو ابلاغ تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ‌‍‍‍‌‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات محترم وزيران موضوع اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظر …

بیشتر بخوانید »

قابل توجه شركت‌كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه بهمن ماه ۹۴

قابل توجه شركت‌كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه بهمن ماه ۹۴ به اطلاع كليه شركت‌كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي بهمن‌ماه ۹۴ مي‌رساند، پس از اتمام مهلت ارسال اعتراضات آزمون‌هاي مذكور و بررسي‌هاي انجام شده در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه‌ها، موارد اصلاحي در كارنامه شركت‌كنندگان …

بیشتر بخوانید »

اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي    قابل توجه مهندسان ساختمان اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سیزدهم مقررات ملّي ساختمان   بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان­ها) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث …

بیشتر بخوانید »

اعطای اعتبارنامه منتخبان چهارمین دوره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان‌ها

بسمه تعالي اعطای اعتبارنامه منتخبان چهارمین دوره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان‌ها اعضای منتخب هیات عمومی و شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان‌ها با حضور جناب آقای دکتر حامد مظاهریان معاون محترم مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت …

بیشتر بخوانید »

اعلام نتايج آزمون‌هاي ورود به حرفه بهمن ۱۳۹۴

بسمه تعالي اعلام نتايج آزمون‌هاي ورود به حرفه بهمن ۱۳۹۴ پیرو برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی بهمن ماه ۹۴، بدینوسیله اعلام مي‌دارد نتايج كليه آزمون‌هاي بخش تستي در سامانه ثبت‌نام آزمونها درج شده است. داوطلبان مي‌توانند پس از مطالعه …

بیشتر بخوانید »

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۶ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي  «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۶ مقررات ملّي ساختمان» به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، …

بیشتر بخوانید »

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۳ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي  «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۳ مقررات ملّي ساختمان»   به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ هشتم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش …

بیشتر بخوانید »

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۹ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۹ مقررات ملّي ساختمان» به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دهم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال …

بیشتر بخوانید »

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّي ساختمان

بسمه تعالي «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّي ساختمان» به آگاهي ميرساند در چاپ هشتم از ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را …

بیشتر بخوانید »

اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان

قابل توجه مهندسان ساختمان اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان (محافظت ساختمان ها در برابر حریق) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش سوم …

بیشتر بخوانید »